Belastingvoordeel

box 1 of box 3

Als vastgoedinvesteerder is het belangrijk dat uw eigendom rendeert. U kunt veel zelf doen en daarmee kosten besparen om uiteindelijk een hoger rendement op geïnvesteerd vermogen te behalen. Het is belangrijk om te weten dat dit mogelijk financiële gevolgen kan hebben. Als u zelf teveel taken op u neemt, kan de Belastingdienst het als inkomsten uit werkzaamheden of bedrijfswinst beschouwen. Hierdoor verschuiven de huurinkomsten en waardestijging van BOX 3 naar BOX 1. Met het gevolg dat u inkomstenbelasting betaald over de huurinkomsten en waardestijging in plaats van belasting over vermogen. Dit is een enorm verschil gezien het relatief lage tarief, de hoge voor voorspelbaarheid van het tarief in box 3 en de wetenschap dat de waardestijging van uw vastgoed niet wordt belast in box 3.

Kiest u voor uitbesteding van uw vastgoedbeheer dan houdt u zich volgens de Belastingdienst passief bezig met uw vastgoedbelegging. De Belastingdienst ziet dit als normaal vermogensbeheer en uw inkomsten uit uw vastgoedbelegging worden dan belast in box 3. Hierdoor hoeft u maar 1,2%  belasting te betalen over de nettowaarde van de woning in het economische verkeer

Belastingvoordeel

Bel mij terug over belastingvoordeel